Players

Professional's rating

Below you can find Top 50 in professional shogi players rating-list on December, 2005. During last 1.5 year Y.Habu occupies the top position in the professional's rating. A.Watanabe is on the 2nd place with best personal result. Y.Sato and T.Moriuchi occupy the next positions. This rating-list modifies regularly - every three monthes. Last time there were 158 players in the rating-list.


Players Rating № in Japanese classification
1
Habu Yoshiharu 3218 175
2
Watanabe Akira 3140 235
3
Sato Yasumitsu 3092 182
4
Moriuchi Toshiyuki 3082 183
5
Fujii Takeshi 3036 198
6
Maruyama Tadahisa 3035 194
7
Yamasaki Takayuki 3032 227
8
Gouda Masataka 3017 195
9
Fukaura Kouichi 3010 201
10
Morishita Taku 2985 161
11
Miura Hiroyuki 2979 204
12
Tanigawa Kouji 2969 131
13
Kimura Kazuki 2931 222
14
Suzuki Daisuke 2927 213
15
Hatakeyama Mamoru 2920 192
16
Sato Shinya 2909 224
17
Miyata Atsushi 2903 241
18
Akutsu Chikara 2902 233
19
Kubo Toshiaki 2901 207
20
Senzaki Manabu 2886 185
21
Murayama Yasuaki 2885 184
22
Namekata Hisashi 2877 208
23
Nozuki Hirotaka 2864 221
24
Masuda Yuji 2856 225
25
Katagami Daisuke 2855 251
26
Abe Takashi 2844 171
27
Murata Tomohiro 2842 242
28
Sugimoto Masataka 2839 197
29
Kobayashi Hiroshi 2839 223
30
Hatakeyama Naruyuki 2835 193
31
Kitahama Kensuke 2831 211
32
Minami Yoshikazu 2830 147
33
Inoue Keita 2830 157
34
Iijima Eiji 2824 236
35
Nakahara Makoto 2824 92
36
Yashiki Nobuyuki 2822 189
37
Tamura Kousuke 2821 217
38
Toyokawa Takahiro 2819 200
39
Sato Kazutoshi 2819 250
40
Iiizuka Hiroki 2818 203
41
Nakata Hiroki 2811 173
42
Hashimoto Takanori 2811 239
43
Kawakami Takeshi 2808 206
44
Kondo Masakazu 2807 220
45
Murayama Yasuaki 2806 249
46
Matsuo Ayumu 2805 231
47
Mori Keiji 2805 100
48
Nishio Akira 2803 248
49
Sasaki Makoto 2803 240
50
Anyoji Takanori 2795 234

 

 

By materials of japanese resources

 

Andrei Kasperovich, 2006

Сайт создан в системе uCoz